+34 93 626 47 74

OFERTAS LABORALES

   GERENT CENTRE ESPORTIU

Important institució religiosa, cultural, esportiva i educativa catalana, amb seu a la ciutat de Barcelona, precisa cobrir aquesta posició, un/a:

GERENT CENTRE ESPORTIU

Seleccionem:

A una persona amb experiència preferentment en el sector de la gestió de centres esportius d’àmbit públic (concessions) o privats; amb un domini de la seva gestió econòmica/financera, d’operacions en el seu dia a dia i comercials (curt, mig i llarg termini), sempre amb la responsabilitat de la gestió laboral d’un equip humà.

Funcions:

Amb plena autonomia com a Gerent de l’Entitat Esportiva i reportant directament al Consell de Govern de la institució, serà el responsable directe de l’organització i coordinació de l’equip humà sota el seu càrrec, definir el seu pla de negoci / estratègic anual, de mantenir la comunicació amb el client intern i extern (abonats, cursetistes, campus d’activitats d’estiu, Nadals, etc.). Caldrà fer un seguiment exhaustiu del seu compte de resultats (P/L): planificant, coordinant i supervisant la implantació operativa de les accions comercials, d’operacions, administratives, financeres i comptables correctives adients. Per aconseguir-ho, dirigirà a un grup humà en total entorn a 60 persones.

Requeriments:

Pensem en una persona amb iniciativa i rigorosa; analítica, empàtica i humana; amb una experiència demostrable entorn als 8-10 anys en posicions de Gerència, Dir. Comercial o Financera; preferentment vinculada a la gestió de Centres Esportius. Proactiu en el negoci i molt valorable, amb una afinitat amb els valors de l’entitat. Un/a professional amb formació superior adequada a la posició, valorant la complementada amb un Màster en Gestió d’Entitats Esportives, PDG, MBA, etc. Un bon nivell d’ofimàtica (Excel), així com el domini de la llengua catalana i castellana, seran aspectes obligatoris.

Oferim:

Una posició de lideratge on el paquet retributiu serà negociat individualment en funció de les qualitats i experiències aportades, consistint amb un sou fix + variable.

Garantim l’absoluta confidencialitat en tot aquest procés de selecció

Interessats/es enviar CV + foto indicant en l’assumpte del e-mail la referència 11.364