+34 933 620 190‎

OFERTAS LABORALES

   CAP DE CONTRACTACIÓ I COMPRES

Empresa solvent de referència a Andorra, dedicada a la qualitat, producció i distribució de serveis pel benestar de la societat del País, immersa en un moment de canvi de model de negoci, vol incorporar a la seves oficines centrals un/a:

CAP DE CONTRACTACIÓ I COMPRES

Experiència funcional

Andorra

Ubicat/da dins del departament de Direcció de Planificació i Control, cerquem a un/a professional que gestioni les contractacions públiques (Redacció dels plecs de licitacions, publicació i gestió del procés, etc.) i de les adjudicacions directes (preparació de la documentació per l’aprovació de comitè i consell, etc.)

També que garanteixi que els contractes signats estiguin d’acord a la llei vigent andorrana; el seguiment i compliment de la normativa interna i externa en l’àmbit de la Contractació i les Compres (incloent normativa de seguretat i medi ambient) i vetllar pel compliment del Manual de Bones Pràctiques de la Contractació i les Compres de l’Organització.

Cerquem a una persona que ha d’anar més enllà de les funcions administratives; ha d’adquirir la gestió de compres del departament així com establir els controls i KPI’s necessaris per portar el control (homologació de proveïdors, control de contractes i licitacions en vigor, garantir els bens i serveis adquirits per la Societat, etc.) Idealment també tindrà autoritat sobre els procés logístic i magatzem des d’on es distribueix el material necessari.

El perfil correspon a un professional amb experiència funcional mínima de 5 anys dins d’àrees de Compres en empreses de serveis, logística, automoció, industrial, etc; amb domini del català, castellà i francès (és un plus) i amb disponibilitat per traslladar la seva residència a Andorra (imprescindible).
Cerquem una persona capaç de promoure canvis, que cerqui la innovació com a un pilar del seu desenvolupament laboral. Persona que fomenti els acords, amb iniciativa i ganes de portar-los a terme.
Amb una formació reglada adient a aquesta posició: Enginyeria Tècnica Industrial o Superior (Organització), ADE, etc. complementada amb un postgrau o Màster en Compres/ Prevenció de Riscos Laborals, etc.

Oferim una estabilitat laboral en una empresa solvent i de referència a Andorra, un pla de carrera i possibilitat de projecció, tramitació del permís de residència a Andorra i una retribució negociada individualment basada amb un fix + bonus + beneficis socials.

IInteressats/des enviar historial professional actualitzat + foto recent via mail al: asinta@asinta.es indicant la referència 11.297